Talent Generation 2019
Talent Generation 2019 Chia sẻ thành công, kết nối đam mê
Talent Generation 2019

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRÊN CAREER ASSESSMENT PLATFORM


BƯỚC 1: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG NGHỀ NGHIỆP

 
1 San sang nghe nghiep
 
BƯỚC 2ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN
  • Truy cập: http://assessment.talentgene.vn/test/danh-gia-chuyen-mon/
  • Người tham dự vui lòng đăng ký tài khoản để tham gia đánh giá năng lực. Các thông tin khai báo khi đăng ký tài khoản phải trùng khớp với thông tin ở Bài Đánh giá mức độ sẵn sàng nghề nghiệp. (Lưu ý: Kiểm tra tất cả hộp thư để nhận thông báo kích hoạt tài khoản)
  • Người tham dự có thể chọn 1 trong 2 bài thi chuyên môn Tài chính ngân hàng hoặc Khoa học công nghệ để thực hiện. Các bài thi đều ở dạng trắc nghiệm.
 
2 1 TCNH
   
 
2 1 KHCN


BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH: 
 

BƯỚC 4: ĐÁNH GIÁ TƯ DUY
 
4 IQ &EQ
 
5num ver 1


Lưu ý khi làm bài:

► Người tham dự có thể tham gia đánh giá năng lực tối đa 03 lần ở mỗi bài kiểm tra (không bao gồm bài Đánh giá Mức độ Sẵn sàng nghề nghiệp).
► Để đảm bảo tính khách quan và chính xác, Ban tổ chức chỉ công nhận kết quả đánh giá năng lực lần 01, kết quả lần 02 và lần 03 mang tính chất tham khảo.
► Người tham dự cần đảm bảo đường truyền Internet ổn định trong suốt thời gian dự thi.
► Khi gặp sự cố, người tham dự vui lòng lưu lại hình ảnh sự cố và gửi đến Ban tổ chức để được hỗ trợ.